Hủy

Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội Tin tức

120 triệu đồng một con búp bê gỗ 20 cm

120 triệu đồng một con búp bê gỗ 20 cm

Mức giá cho một con búp bê gỗ do Hằng làm, phổ biến từ 1.000 đến 6.000 USD (20-120 triệu đồng) nhưng khách hàng vẫn sẵng sàng chờ đợi để được sở hữu.