Hủy

Đại học Ngoại ngữ Tin tức

Techcombank thay Tổng giám đốc

Techcombank thay Tổng giám đốc

Ông Đỗ Tuấn Anh, thành viên hội đồng quản trị, sẽ giữ chức Phó Tổng giám đốc và phụ trách điều hành thay ông Simon Morris.