Hủy

Đại học Paris Tin tức

Triển lãm “Hà Nội sắc màu”

Triển lãm “Hà Nội sắc màu”

Mời các bạn đến với triển lãm Kính ảnh màu của Léon Busy. Triển lãm được vùng Île-de-France và UBND thành phố Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ chương trình hợp tác vùng nhân mùa Pháp tại Việt Nam.