Hủy

Đại hội đồng cổ đông Vietbank Tin tức

Vietbank được chấp thuận tăng vốn

Vietbank được chấp thuận tăng vốn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6487/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank).