Hủy

Dai hoi dong Tin tức

  • 23/03/2022 - 15:48

    Năm 2021, KIDO lãi 688 tỉ đồng

    Trải qua năm 2021 đầy biến động, khó khăn khiến KIDO chỉ hoàn thành 86% kế hoạch năm với lợi nhuận 688 tỉ đồng.
  • 21/02/2022 - 13:30

    Eximbank “đình chiến”

    Việc chọn ra lãnh đạo cấp cao mới mở ra hồi kết cho cuộc tranh chấp thượng tầng giữa các nhóm cổ đông đã kéo dài nhiều năm qua.
XOR, XOR Việt Nam