Hủy

Đại nạn Tin tức

  • 08/08/2014 - 09:10

    Đọc Vương Mông để hiểu: 'Thiên cơ Trung Quốc'

    Một cuốn sách không thể không đọc, để hiểu hơn về một Trung Quốc hiện đại khi Vương Mông, người 4 lần đề cử giải Nobel, mổ xẻ lịch sử phát triển Trung Quốc từ khi Đảng Cộng sản Trung Hoa ra đời.