Hủy

Đại thi hào Tin tức

UNESCO vinh danh Nguyễn Du

UNESCO vinh danh Nguyễn Du

Tại kỳ họp lần thứ 37 UNESCO đang diễn ra tại Paris, UNESCO đã ra Nghị quyết vinh danh đại thi hào Nguyễn Du của Việt Nam.