Hủy

Đám mây Tin tức

Công nghệ phá bĩnh cho ASEAN

Công nghệ phá bĩnh cho ASEAN

Công nghệ đám mây có thể là công cụ phá bĩnh giúp cho các quốc gia yếu thế ở ASEAN tạo được đột phá.

  • 17/10/2019 - 10:00

    A.I vào trường học

    A.I đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực giáo dục.