Hủy

Đám mây Tin tức

"Cuộc chiến" nhân tài ngành AI

Nền kinh tế AI có thể sẽ bị thống trị bởi những gã khổng lồ công nghệ Mỹ với nguồn tiền, vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng dồi dào.

XOR, XOR Việt Nam