Hủy

Đàm phán TPP Tin tức

  • 06/10/2015 - 10:03

    Tại sao TPP quan trọng đến vậy?

    Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership - TPP) là một trong những hiệp định tham vọng nhất từ trước đến nay.
  • 05/10/2015 - 21:10

    Hoàn tất đàm phán TPP

    Sau 5 năm đàm phán, 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cuối cùng đã đạt thỏa thuận hiệp định thương mại lớn nhất thế giới.