Hủy

Đám tang Tin tức

  • 05/10/2014 - 10:26

    Khi dữ liệu ngân hàng "lên mây"

    Tới năm 2016, hơn 60% các ngân hàng trên thế giới sẽ xử lý phần lớn các giao dịch trên nền tảng điện toán đám mây...