Hủy

Đảng phái chính trị Tin tức

  • 13/01/2014 - 15:36

    Thủ tướng Thái Lan tính hoãn bầu cử

    Ngày 13-1, Thủ tướng Thái Lan đã mời các thủ lĩnh biểu tình, đảng phái chính trị để thảo luận về  kế hoạch hoãn cuộc tổng tuyển cử ngày 2-2.