Hủy

Đặng Quốc Cường Tin tức

  • 05/06/2014 - 06:51

    Nga sẽ không quay lại G8

    Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục tham gia vào nhóm G20, bao gồm các quốc gia phát triển và đang phát triển trên thế giới.
  • 18/02/2013 - 15:56

    Ông Lý Quang Diệu đoán tương lai Trung Quốc

    Theo cựu thủ tướng Singapore, Trung Quốc sẽ vẫn phát triển nhanh gấp nhiều lần Mỹ và ông nghiêng về viễn cảnh thế giới sẽ bước vào một kỷ nguyên Trung Quốc.