Hủy

Dao no Tin tức

  • 09/03/2024 - 07:30

    Amy Edmondson & Sự an toàn tâm lý

    Cách tiếp cận của Amy Edmondson về sự an toàn tâm lý là chìa khóa cho các vấn đề xây dựng văn hóa tổ chức, phát triển năng lực lãnh đạo…
  • 04/03/2024 - 07:30

    Nghịch lý đào tạo nghề

    Nghịch lý của thị trường đào tạo nghề nghiệp là thừa lao động giản đơn nhưng lại thiếu lao động có trình độ tay nghề cao và có những kỹ năng mới.