Hủy

Đào tạo nghề nghiệp Tin tức

Đào tạo nghề kép tại Đức

Đào tạo nghề kép tại Đức

Sau tốt nghiệp, học viên được đảm bảo có việc làm ngay tại các nhà hàng, khách sạn quốc tế, các khu nghỉ dưỡng cao cấp của Đức.