Hủy

Dầu gạo Tin tức

  • 17/09/2015 - 08:48

    Chuyện buồn thị trường gạo

    Việt Nam vừa được Philippines mời tham gia đấu thầu 750 ngàn tấn gạo, nhưng giá lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL lại không được cải thiện.