Hủy

Đầu tư công Tin tức

  • 23/10/2023 - 19:00

    3 trợ lực chính của đầu tư công

    Chính phủ sẽ quyết liệt đẩy mạnh đầu tư công hơn nữa để hoàn thành ít nhất 95% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Quốc Hội giao cho năm 2023.