Hủy

Dau tu fdi Tin tức

  • 26/07/2018 - 17:08

    FDI chạm ngưỡng 23 tỷ USD

    Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 7 tháng năm 2018, khu vực FDI xuất siêu 18,67 tỷ USD.