Hủy

Đầu tư giáo dục Tin tức

  • 13/09/2013 - 08:35

    Hợp long cầu Sài Gòn 2

    Ngay sau khi hợp long, chủ đầu tư, nhà thầu cần tiến hành thử tải cầu và đưa vào khai thác sớm nhằm giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân.
  • 11/04/2013 - 11:17

    Con Chủ tịch NHA mua 5,66% vốn

    Lượng cổ phiếu đã mua tương ưng 500 nghìn đơn vị. Giao dịch thực hiện tại ngày 1/4 nhằm đầu tư vào cổ phiếu NHA.