Hủy

Đầu tư vào tiền gửi Tin tức

Dẫn dòng chảy của vốn vào tâm nền kinh tế

Dẫn dòng chảy của vốn vào tâm nền kinh tế

Vấn đề luôn làm đau đầu các nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ đó là: nguồn vốn, lấy ở đâu và đưa đi đâu. Muốn kinh doanh, trước tiên phải có vốn, và để bắt đầu kinh doanh hay phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh thì vấn đề “đầu tiên” vẫn là tiền đâu?

Đánh thuế tiền gửi: Phi kinh tế, phi thực tiễn

Đánh thuế tiền gửi: Phi kinh tế, phi thực tiễn

Ngày 28.2.2013, trong một cuộc họp với hàng trăm doanh nghiệp bất động sản, ông Lê Hoàng Châu – chủ tịch hiệp hội Bất động sản TP.HCM (Horea) đã đề xuất nên đánh thuế đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm có mức từ 500 triệu đồng/sổ trở lên nhằm mục đích hướng dòng tiền gửi tiết kiệm, tiền nhàn rỗi của cư dân đi vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có kinh doanh và đầu tư bất động sản. Được biết, kiến nghị này đã được trình lên ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ.