Hủy

Đầu tư về nước Tin tức

  • 13/10/2013 - 17:30

    Nguồn lực doanh nhân Việt kiều

    Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn phân tích, lực lượng doanh nhân Việt kiều đầu tư về nước sẽ bổ sung tốt mặt công nghệ, phương thức quản trị chuyên nghiệp
  • 13/08/2013 - 11:24

    Gần 1 tỷ USD vốn FDI vắng chủ

    Mới đây, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về giải pháp đối với các doanh nghiệp FDI vắng chủ đã được tổ chức.