Hủy

David Attenborough Tin tức

Chúng ta làm gì với Trái đất?

Chúng ta làm gì với Trái đất?

Phản ánh những thảm kịch của Trái đất do chính con người gây ra và cơ hội để con người sửa chữa những sai lầm của mình...