Hủy

Đáy 2 tuần Tin tức

  • 31/10/2015 - 06:09

    Giá vàng chưa thể thoát đáy 3 tuần

    Phiên 30/10 giá vàng giảm phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục ở mức thấp nhất 3 tuần và ghi nhận tuần giảm giá lớn nhất kể từ tháng 8.