Hủy

Dạy học Tin tức

CEO gà trống hay CEO cú đêm?

CEO gà trống hay CEO cú đêm?

Không vì vài người thành công dậy sớm mà kết luận: những người dậy sớm thường có nhiều cơ hội thành công hơn.

  • 27/09/2016 - 12:30

    Học thầy không tày học... thợ

    70% học sinh, sinh viên trường nghề có việc làm ngay sau khi ra trường; thậm chí, có những nghề 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.
  • 14/03/2014 - 14:19

    Ai “khôn” hơn Mr. Market?

    Không chỉ NĐT cá nhân, mà ngay cả các CTCK cũng đang thi xem ai sẽ “khôn hơn thị trường”, ai sẽ đoán trước được diễn biến CP hàng ngày.