Hủy

Day to Tin tức

Hướng nghiệp 4.0

Hướng nghiệp 4.0

Thị trường lao động cũng như giáo dục - dạy nghề phải thay đổi sâu sắc để bắt kịp sự thay đổi chóng vánh trong hệ giá trị của giới trẻ.

  • 15/11/2023 - 16:59

    A.I tái thiết thực tại

    Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo AI Day 2023 với chủ đề “AI Tái Thiết Thực tại” do VinAI và New Turing Institute tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 5-6/12/2023.
  • 31/08/2023 - 08:00

    Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

    Sự đảo chiều của xu hướng lãi suất từ tăng sang giảm đóng vai trò dẫn dắt cho việc phục hồi của tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).