Hủy

Day to Tin tức

Mua trước trả sau: Tốt vay, dày nợ

Mua trước trả sau: Tốt vay, dày nợ

Xu hướng mua trước trả sau (BNPL) đang nổi lên ở Việt Nam trong khi trên thế giới mô hình này đang được đánh giá lại vì tính bền vững của nó.

  • 05/04/2022 - 18:00

    Lực đẩy kinh tế số

    Các chuyên gia, nhà quản lý đều xác định kinh tế số là động lực tăng trưởng, phát triển của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong giai đoạn tới.
Người Tiên Phong