Hủy

Dế vàng BBQ Tin tức

Dế vàng BBQ: Snack thế hệ mới

Dế vàng BBQ: Snack thế hệ mới

Dế vàng BBQ đã được vào chuỗi bán lẻ của một thương hiệu Nhật Bản và đang tiếp tục mở rộng kênh bán lẻ hiện đại.

XOR, XOR Việt Nam