Hủy

Deepak Chopra Tin tức

Tiền, thiền và yoga phố Wall

Tiền, thiền và yoga phố Wall

Cuộc sống của một trader luôn chứa đầy tâm trạng nghi ngờ bản thân hay sự sợ hãi. Yoga và thiền sẽ giúp loại bỏ những yếu tố tiêu cực và thúc đẩy quá trình tự phục hồi.