Hủy

#deleteuber Tin tức

Uber khủng hoảng tuổi lên 8

Uber khủng hoảng tuổi lên 8

Việc có quá nhiều vấn đề xảy ra cùng một lúc cho thấy Uber chưa “chín chắn” và quản trị vẫn còn thiếu chuyên nghiệp.