Hủy

Đem đến Tin tức

Tiếng hát từ trái tim

Tiếng hát từ trái tim

Một dĩa cơm nhỏ khi đói, một tiếng hát vui cũng trở thành động lực lớn cho nhiều người nghèo.

  • 22/10/2013 - 00:17

    Khu vườn Niko mở cửa

    Ngày 19/10/2013, tại TPHCM khách sạn Nikko Sài Gòn tổ chức một buổi khai trương nhỏ cho “Khu vường Nikko” mới được xây dựng.