Hủy

Det Tin tức

  • 21/08/2023 - 14:52

    Dệt may chạm đáy khó khăn

    Khó khăn của ngành dệt may đang đi đến hồi kết và kỳ vọng sự phục hồi đến sớm cùng những thay đổi lớn.