Hủy

Di sản Văn hóa phi vật thể Tin tức

Lo cho Tranh Đông Hồ!

Lo cho Tranh Đông Hồ!

Mới đây, báo chí đã gióng lên nỗi lo ngại: làng nghề truyền thống này có nguy cơ biến mất vĩnh viễn.