Hủy

Đi thực tế Tin tức

Không cấp phép sớm băng tần 4G

Không cấp phép sớm băng tần 4G

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không thúc đẩy việc cấp phép sớm cho 4G để đảm bảo hiệu quả đầu tư của các mạng di động và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế Việt Nam.

XOR, XOR Việt Nam