Hủy

Địa chất Tin tức

  • 04/04/2014 - 15:11

    Quý I bội chi ngân sách 37.090 tỷ đồng

    Bộ Tài chính vừa thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2014. Theo đó, tính tới hết tháng 3, Việt Nam đang bội chi 37.090 tỷ đồng.