Hủy

DiaDiemAnUong Tin tức

Cuộc chạy đua đến bao tử

Cuộc chạy đua đến bao tử

Trong vòng 15 tháng qua, trên toàn thế giới đã có tới hơn 1,5 tỷ USD vốn đầu tư được rót vào mảng công nghệ giao thức ăn.

Người Tiên Phong