Hủy

Dịch vụ chia sẻ xe Tin tức

  • 16/05/2017 - 08:00

    Những mảnh ghép tham vọng của Grab

    Mục tiêu trước mắt của GrabPay là để khách hàng thanh toán GrabCar nhưng trong tương lai là dịch vụ để họ mua các mặt hàng hằng ngày.