Hủy

Dịch vụ giải trí Tin tức

  • 08/01/2013 - 09:33

    FLC đạt 1.520 tỷ đồng doanh thu 2012

    FLC đang chuẩn bị triển khai dự án Khu sân golf - vui chơi giải trí cao cấp Hồ Cẩm Quỳ và thực hiện khai thác khoáng sản trong năm 2013.