Hủy

Dielac Tin tức

Vinamilk giải thể Công ty sữa Dielac

Đây là thủ tục cuối cùng trong quá trình giải thể Công ty để chuyển thành Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy sữa bột Việt Nam.

Người Tiên Phong