Hủy

Diễn biến dòng vốn ngoại Tin tức

  • 04/01/2014 - 15:17

    Người dân ít gửi và vay ngoại tệ

    Tiền gửi ngoại tệ năm 2013 chỉ đạt 185.458 tỉ đồng, chiếm 16,3% trong tổng huy động vốn, giảm mạnh so với mức 17,8% của năm 2012.