Hủy

Dien dan Tin tức

  • 21/02/2019 - 14:00

    Người ghi hình Trái đất

    Giải thưởng Crystal 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh một nhà tự nhiên học kiêm phát thanh viên.
  • 21/09/2018 - 10:55

    VietNam Frontier Summit 2018

    Là sự kiện đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào 4 mảng của công nghệ tiên phong gồm Trí tuệ nhân tạo, IoT, Blockchain và Thực tế tăng cường/Thực tế ảo.