Hủy

Dien dan Tin tức

Người ghi hình Trái đất

Người ghi hình Trái đất

Giải thưởng Crystal 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh một nhà tự nhiên học kiêm phát thanh viên.

  • 21/09/2018 - 10:55

    VietNam Frontier Summit 2018

    Là sự kiện đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào 4 mảng của công nghệ tiên phong gồm Trí tuệ nhân tạo, IoT, Blockchain và Thực tế tăng cường/Thực tế ảo.