Hủy

Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam Tin tức

Bitcoin vào Việt Nam: Kẻ say người sợ

Bitcoin vào Việt Nam: Kẻ say người sợ

Là loại tiền ảo khá mới, đồng bitcoin đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam và đã có cả doanh nghiệp chấp nhận giao dịch với đơn vị tiền tệ này.