Hủy

Điện sinh hoạt Tin tức

 • 09/04/2014 - 10:31

  Thay đổi cách tính giá điện

  Giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
 • 31/07/2013 - 18:59

  Tăng giá điện 5% kể từ ngày 1/8

  Giá bán điện bình quân mới là 1.508,85 đ/kWh, tăng 71,85 đ/kWhso với giá bán điện bình quân đang áp dụng. Mức giá này chưa bao gồm thuế VAT.
 • 11/06/2013 - 11:56

  Từ 1/7, có biểu giá bán lẻ điện mới

  Bộ Công Thương đang dự thảo quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới và đề xuất thực hiện từ 1/7 tới. Biểu giá quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện bao gồm sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp và sinh hoạt.