Hủy

Diện tích hồ tiêu Tin tức

  • 07/07/2014 - 10:43

    Đốn cao su, ồ ạt trồng tiêu

    Cao su, cà phê đang khó khăn về giá và thị trường, trong khi hồ tiêu lại được giá nên nhiều địa phương đang diễn ra tình trạng trồng tiêu tự phát.
  • 03/10/2013 - 15:17

    Điều thô nhập khẩu tăng vọt

    Theo Vinacas, trong 9 tháng đầu năm 2013, Việt Nam nhập khẩu 503.000 tấn điều thô, tăng 81% so cùng kỳ, với giá trị trên 470 triệu đô la Mỹ.