Hủy

Dien trang Tin tức

  • 20/04/2015 - 05:41

    Áp lực tăng trưởng của Zalora

    Dựa trên báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2014, doanh thu năm 2014 của Zalora đạt khoảng 125 tỉ đồng - một con số còn khá khiêm tốn.