Hủy

Dilma rousseff Tin tức

Khối BRIC qua cơn ác mộng

Khối BRIC qua cơn ác mộng

GDP cộng lại của các nước trong khối BRIC hiện lớn hơn gần 50% so với những gì mà Goldman Sachs từng dự báo vào năm 2003.