Hủy

Định giá vốn cổ phần Tin tức

  • 04/03/2013 - 09:57

    Ai bán, ai mua cổ phiếu Vietnam Airlines?

    Theo nhận định, cổ phiếu của Vietnam Airlines không mấy hấp dẫn nhà đầu tư chỉ quan tâm lợi nhuận trong khi tìm đối tác chiến lược cũng gặp nhiều hạn chế.
Người Tiên Phong