Hủy

Dinh Nguy Tin tức

  • 03/09/2013 - 12:20

    Tháng 9 sóng gió của kinh tế thế giới

    Thế giới lo ngại Syria bị tấn công quân sự, thị trường mới nổi lao dốc, nguy cơ Fed giảm kích thích, đều có thể làm tổn hại kinh tế toàn cầu.
XOR, XOR Việt Nam