Hủy

Dinh Tin tức

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam

Chương trình được tổ chức với mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dinh dưỡng khoa học – vận động hợp lý tới nhiều vùng miền, địa phương hơn nữa.

  • 01/04/2024 - 10:00

    Sữa Cô Gái Hà Lan & sứ mệnh dinh dưỡng

    Việt Nam đã có chiến lược và tầm nhìn đúng đắn về dinh dưỡng. Quan trọng là chúng ta cần thực hiện trên một quy mô lớn để tạo được tác động...
  • 05/03/2024 - 07:00

    Gen Z định hình giá trị mới

    Tìm kiếm và xây dựng các giá trị mới - những giá trị định vị của thế hệ trẻ và cũng là giá trị của tương lai.