Hủy

DKRA Vietnam Tin tức

Căn hộ và đất nền đều giảm nhiệt

Căn hộ và đất nền đều giảm nhiệt

Báo cáo nghiên cứu thị trường Q1 của DKRA cho thấy toàn thị trường với nhiều phân khúc tăng nóng thời gian qua như căn hộ và đất nền đều giảm nhiệt