Hủy

DKRA Vietnam Tin tức

  • 05/04/2019 - 09:30

    Căn hộ và đất nền đều giảm nhiệt

    Báo cáo nghiên cứu thị trường Q1 của DKRA cho thấy toàn thị trường với nhiều phân khúc tăng nóng thời gian qua như căn hộ và đất nền đều giảm nhiệt
Người Tiên Phong