Hủy

DKT Tin tức

Sapo bắt tay Lazada Việt Nam

Sapo bắt tay Lazada Việt Nam

Sapo và Lazada Việt Nam vừa hoàn tất việc kết nối về mặt kỹ thuật, cho phép người bán hàng trên Lazada Việt Nam có thể sử dụng Sapo quản lý.