Hủy

Do duong Tin tức

Ông Dương trở lại

Ông Dương trở lại

Sau khi rời khỏi Coteccons, ông Nguyễn Bá Dương đang quay trở lại và đặt ra nhiều tham vọng cho Newtecons.

  • 04/05/2022 - 14:30

    Tam đấu Coteccons - Newtecons - Central

    Biến động lớn tại thương hiệu xây dựng số 1 tại Việt Nam đã tạo ra cuộc đối đầu khốc liệt giữa những người từng cùng chiến tuyến.