Hủy

Đô la Úc Tin tức

  • 21/05/2014 - 08:17

    USD biến động phức tạp

    USD tăng so với đô la Úc, euro nhưng giảm so với bảng Anh và yên, và biên độ dao động khá nhỏ.
  • 29/04/2014 - 09:05

    Thanh toán bằng nhân dân tệ tăng nhanh

    Singapore thay thế London trở thành trung tâm giao dịch NDT ở nước ngoài lớn thứ hai thế giới; và khối lượng thanh toán bằng đồng NDT cũng tăng lên kỷ lục.